นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อยร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

13 ตุลาคม2563นางบุษย

Read more

โรงเรียนบ้านโคกน้อย นำครู นักเรียนเข้าจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ 3 ต้อง

อ่านเขียนต้องได้ ภาษ

Read more

ล้อมรั้วรอบสระน้ำภายในโรงเรียน “ล้อมรั้วด้วยรัก”

🌿รั้วขอบสระทั้งสองด้าน เรียบร้อยแล้วค่ะ
🌿ขอบคุณท่านผู้ใหญ่เทียนชัย หันระพัด และคณะลงมือแต่เช้า
🌿ลูกหลานปลอดภัย ผู้ใหญ่ทุกคนสบายใจ
บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย

Read more