จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

?ผลงานของเรา?ระดับประเทศ

“นิทานพาเพลิน learn and play way to read เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนบ้านโคกน้อย”

ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สอบถามได้ค่ะ