รับมอบหนังสืออัจฉริยะพูดได้ มอบโดยกองทัพภาคที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท

26 กรกฎาคม 2565
?โรงเรียนบ้านโคกน้อย มอบหมายให้นายสิริศักดิ์ ครูผู้ช่วยและเด็กหญิงลลิตา เข้ารับหนังสืออัจฉริยะพูดได้มอบโดยกองทัพภาคที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
?ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

สอบถามได้ค่ะ