กิจกรรมเพาะเห็ดนางรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นำเห็ดนางรมเข้าโรงเรือนเพาะเห็ดในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 300 ก้อน

สอบถามได้ค่ะ