มรดกภูมิปัญญานวดแผนไทยแห่งบ้านโคกน้อย

มรดกภูมิปัญญานวดแผนไทยแห่งบ้านโคกน้อย

?นางวนิดา หอมสมบัติ “ป้าดม”

?นางคำปุ่น ไตรวงษ์ “ยายปุ่น”

ถ่ายทอดความรู้ การนวดแผนไทยให้กับนักเรียน เพื่อสืบทอดมรดกไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ ไว้ดูแลพ่อ แม่ ยามเมื่อยล้าจากการทำงาน และยังเป็นอาชีพที่ไว้สืบสานต่อไป

??โรงเรียนบ้านโคกน้อยขอขอบคุณภูมิปัญญาทรงคุณค่าแห่งบ้านโคกน้อยเป็นอย่างยิ่ง

สอบถามได้ค่ะ