นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:20:10 น.

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “นิทานสั้นฉันอ่านสนุก”โด […]

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 15:14:44 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:18:13 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:14:43 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:05:57 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 23:34:29 น.

มาปลูกผักกัน

ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกผัก ปลูกพริกไว้รับประทาน ไว้ขาย ไว้แ […]

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:39:08 น.

กิจกรรม “แปลงนาสาธิต”

มากกว่าคำว่า”งาน”คือความรัก ความสามัคคีและความสำเร็จบ้า […]

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:46:27 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:37:01 น.
1 2 3
สอบถามได้ค่ะ