มาปลูกผักกัน

ร่วมแรง ร่วมใจ ปลูกผัก ปลูกพริกไว้รับประทาน ไว้ขาย ไว้แ […]

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:39:08 น.

กิจกรรม “แปลงนาสาธิต”

มากกว่าคำว่า”งาน”คือความรัก ความสามัคคีและความสำเร็จบ้า […]

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:46:27 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:37:01 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:20:52 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:40:22 น.

ล้อมรั้วรอบสระน้ำภายในโรงเรียน “ล้อมรั้วด้วยรัก”

🌿รั้วขอบสระทั้งสองด้าน เรียบร้อยแล้วค่ะ
🌿ขอบคุณท่านผู้ใหญ่เทียนชัย หันระพัด และคณะลงมือแต่เช้า
🌿ลูกหลานปลอดภัย ผู้ใหญ่ทุกคนสบายใจ
บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:46:28 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:18:43 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:06:55 น.
1 2
สอบถามได้ค่ะ