ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

?โรงเรียนบ้านโคกน้อย โดยการนำของ นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการและนางสาวณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ

วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

?ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์

สอบถามได้ค่ะ