พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ร.10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

🔸นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย พร้อมด้วยนางสาวณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร นักเรียนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

🔸ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สอบถามได้ค่ะ