นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:12:26 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:16:22 น.

ล้อมรั้วรอบสระน้ำภายในโรงเรียน “ล้อมรั้วด้วยรัก”

?รั้วขอบสระทั้งสองด้าน เรียบร้อยแล้วค่ะ
?ขอบคุณท่านผู้ใหญ่เทียนชัย หันระพัด และคณะลงมือแต่เช้า
?ลูกหลานปลอดภัย ผู้ใหญ่ทุกคนสบายใจ
บ้านนี้มีรัก?ฮักบ้านโคกน้อย

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:46:28 น.

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20:06:55 น.

admin

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:07:59 น.
สอบถามได้ค่ะ