ต้อนรับ คุณครูรัตติกาล เผื่อแผ่ เอกคอมพิวเตอร์

18 กรกฎาคม 2565

🔸ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่จากเมืองร้อยเอ็ด คุณครูรัตติกาล เผื่อแผ่ เอกคอมพิวเตอร์ ด้วยความยินดียิ่ง

บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย

สอบถามได้ค่ะ