ประมงจังหวัดสระแก้ว มอบพันธุ์ปลา

12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 1,800 ตัว อาหารปลา 6 กระสอบ ตามโครงการมอบพันธุ์ปัจจัยการผลิตโครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565

สอบถามได้ค่ะ