ผลการประกวดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ผลการประกวดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ♦️เหรียญทอง โครงงานปณิธานความดี ทำดีที่ใจเรา♦️เหรียญทอง แนะแนวอาชีพ♦️เหรียญทองยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนขอแสดงความยินดี??และขอบคุณทุกท่านในผลงานที่ภาคภูมิใจ?

สอบถามได้ค่ะ