แจ้งจากโรงเรียนบ้านโคกน้อย

แจ้งจากโรงเรียนบ้านโคกน้อย นักเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดพละ สีม่วง