นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 20:40:22 น.

ล้อมรั้วรอบสระน้ำภายในโรงเรียน “ล้อมรั้วด้วยรัก”

🌿รั้วขอบสระทั้งสองด้าน เรียบร้อยแล้วค่ะ
🌿ขอบคุณท่านผู้ใหญ่เทียนชัย หันระพัด และคณะลงมือแต่เช้า
🌿ลูกหลานปลอดภัย ผู้ใหญ่ทุกคนสบายใจ
บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย

นายเอกภณ ประสารดี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 19:46:28 น.
สอบถามได้ค่ะ