กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “นิทานสั้นฉันอ่านสนุก”
โดยห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านโคกน้อย

https://www.youtube.com/watch?v=j1h_aQjLEy4

สอบถามได้ค่ะ