โรงเรียนบ้านโคกน้อย นำครู นักเรียนเข้าจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ 3 ต้อง

🌸อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น

🌸นำเสนอสื่อการเรียนการสอน เล่านิทาน น้องป.1 อ่านเก่ง

🌸สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต

สอบถามได้ค่ะ