พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ยุวกาชาดและผู้กำกับยุวกาชาดโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์