รับสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

คณะครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย นำโดย ผอ.วันฤดี ปุยะติ รับสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์